body { background-color: #FFFFFF; }

بیوتکر

لوگو بیوتکر

کشف ساختار جدید DNA در سلول زنده| زیست فناوری

برای اولین بار در جهان، محققین توانستند شکل جدیدی از DNA درون سلول های زنده پیدا بکنند که به آن i-motif گفته می شود. این موتیف تا قبل از این هرگز به طور مستقیم در سلول های زنده مشاهده نشده بود. زیست فناوری | بیوتکنولوژی | مهدی زراعتی ، ساختار جدید DNA ، مارپیچ دوتایی ، i-motif ، آی موتیف‌ ، پادتن ،انفورماتیک ژنوم ، genome informatics ، چهار رشته‌ای| زیست فن آوری | Found: A new form of DNA in our cells I-motif DNA structures are formed in

اثبات ساختار جدید DNA در سلول‌های زنده با همکاری پژوهشگر ایرانی/مصادف با روز DNA Found: A new form of DNA in our cells I-motif DNA structures are formed in the nuclei of human cells دانشمندان استرالیایی با همکاری “مهدی زراعتی”، دانشجوی ایرانی موفق شدند برای نخستین بار، ساختار جدیدی از DNA را در سلول‌های زنده، […]