نوشته‌ها

قیچی DNA (سیستم کریسپر) می تواند RNA هم برش بدهد DNA scissors (CRISPR/Cas) can cut RNA, too

قیچی DNA ( سیستم کریسپر ) می تواند RNA هم برش بدهد

قیچی DNA ( سیستم کریسپر ) می تواند RNA هم برش بدهد

DNA scissors (CRISPR/Cas) can cut RNA, too

سیستم ایمنی باکتری “کریسپر/کس” تا قبل از این تحقیق به عنوان ابزاری که DNA مهاجم را برش میدهد شناخته شده بود اما با تحقیقات جدید بر روی پاتوژن غذایی به نام کمپیلوباکتر ژژونی دانشمندان نشان داد که Cas9 می تواند مولکول های RNA را هدف قرار بدهد.
همزمان با این تحقیق، دو گروه دیگر از محقیقین، یافته مشابه این تحقیق در دو گروه دیگر از باکتری ها را گزارش کردند.

 

نویسنده : سعید کارگر

منبع

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی

 

مکانیسم کریسپر | کریسپر ppt | کریسپر در ایران | کریسپر pdf | مقاله کریسپر | کریسپر پاورپوینت | تکنیک کریسپر | تاریخچه کریسپر