کلستریدیوم بوتولونیوم | نوروترنسمیتر | استیل کولین | درمان بوتولیسم | آنتی توکسین | توکسین بوتولینوم A | توکسین بوتولینوم | قیمت سم بوتولینوم |باکتری کلستریدیوم بوتولینوم | كلوستريديوم بوتولينوم | انواع کلستریدیوم بوتولینوم | آیا خوردن بوتاکس کشنده است | خرید بوتولینوم | سم بوتولیسم چیست؟ | کلستریدیوم بوتولینوم+ppt

توکسین بوتولینوم | کلستریدیوم بوتولونیوم | بوتاکس

امروز از توکسین بوتولینوم یا بوتاکس برا رفع چین و چروک پوست استفاده می شود. در سال 2001 بیش از 1.6 میلیون نفر تزریق بوتاکس انجام دادند، که اثر آن تا 5ماه باقی می ماند. توکسین بوتولونیوم نوع A یک توکسین باکتریایی است که به وسیله ی کلستریدیوم بوتولونیوم ساخته می شود که موجب آلودگی مواد غذایی می شود. این توکسین از آزاد سازی نوروترنسمیتر استیل کولین بوسیله سلول های عصبی تولید می شود و در انقباض ماهیچه ها نقش دارد، جلوگیری می کند.
از اینرو استفاده از مقدار خیلی کم آن از انقباض ماهیچه هایی که در ایجاد چین و چو چروک نقش دارند جلوگیری می کند.

کلستریدیوم بوتولونیوم | نوروترنسمیتر | استیل کولین | درمان بوتولیسم |  آنتی توکسین | توکسین بوتولینوم A |  توکسین بوتولینوم | قیمت سم بوتولینوم |باکتری کلستریدیوم بوتولینوم | كلوستريديوم بوتولينوم | انواع کلستریدیوم بوتولینوم | آیا خوردن بوتاکس کشنده است | خرید بوتولینوم | سم بوتولیسم چیست؟ | کلستریدیوم بوتولینوم+ppt
کلستریدیوم بوتولونیوم | نوروترنسمیتر | استیل کولین | درمان بوتولیسم | آنتی توکسین | توکسین بوتولینوم A | توکسین بوتولینوم | قیمت سم بوتولینوم |باکتری کلستریدیوم بوتولینوم | كلوستريديوم بوتولينوم | انواع کلستریدیوم بوتولینوم | آیا خوردن بوتاکس کشنده است | خرید بوتولینوم | سم بوتولیسم چیست؟ | کلستریدیوم بوتولینوم+ppt

توکسین بوتولینوم A تحت نام های تجاری Botox , Dysport , Xeomin و توکسین بوتولینوم B تحت نام تجاری Myobloc وجود دارد. توکسین بوتولینوم همچنین به عنوان یکی عامل که پتانسیل استفاده در بیوتروریسم را دارد شناخته میشود. که می تواند از طریق چشم، غشای موکوزی ، شش یا پوست های آسیب دیده جذب شود.
بوتولونیوم به عنوان یک سم کشنده که (LD 50) آن حدود 1.3تا 2.1 نانوگرم به ازای هر کیلوگرم داخل وریدی و 10 تا 13 نانوگرم به ازای هر یک کیلوگرم از طریق تنفس می باشد

دوتا آنتی توکسین بوتولینوم برای درمان بوتولیسم وجود دارد:
آنتی توکسین تری والانت A, B, Eاز منبع اسبی مشتق شده است که به عنوان آنتی بادی استفاده می شود که شامل بخش Fab و Fcمی باشد. دومین آنتی توکسین هپتاوالانت A, B, C, D, E, F, G می باشد. این آنتی توکسین برعلیه همه گونه های بوتولیسم موثر می باشد که در ارتش امریکا در دسترس می باشد. که سازمان آمریکا در سال 2006 طی قرار دادی با شرکت Cangene برای 200000 دوز آنتی توکسین هپتاوالانت بوتولونیوم به مدت 5 سال 363 میلیون دلاری اعطاء کرد.


کلستریدیوم بوتولونیوم | نوروترنسمیتر | استیل کولین | درمان بوتولیسم | آنتی توکسین | توکسین بوتولینوم A | توکسین بوتولینوم | قیمت سم بوتولینوم |باکتری کلستریدیوم بوتولینوم | كلوستريديوم بوتولينوم | انواع کلستریدیوم بوتولینوم | آیا خوردن بوتاکس کشنده است | خرید بوتولینوم | سم بوتولیسم چیست؟ | کلستریدیوم بوتولینوم+ppt

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید