تولید اتانول به وسیله میکروارگانیسم ها

مهمترین ارگانسیم که در تولید اتانول استفاده می شود، مخمر نان (ساکارومایسز سرویزیه[3]) است. توسط گلیکولیز، دو مول اتانول از هر مول گلوکز تشکیل می شود. زیموموناس موبیلیس[4]، یک باکتری جدا شده از آگاو[5]، عملکرد مولی مشابهی به دست می­دهد، اما سنتز بر اساس مسیر متابولیک کتو-دئوکسی-فسفوگلوکونات (KDPG)[6] است. هر دو ارگانیسم می­توانند متابولیز ساکاروز و را انجام دهند و نشاسته را خیر ، چراکه آنها فاقد آنزیم دپلی مریزاسیون نشاسته هستند. بنابراین، اگر نشاسته به عنوان منبع کربن مورد استفاده قرار گیرد،دپلیمریزاسیون نشاسته به گلوکز باید قبل از تخمیر انجام شود.

ساختار و ویژگی های اتانول تولید اتانول میزان تولید اتانول در ایران قیمت اتانول الکل متانول دستگاه تولید الکل انواع الکل اتانول صنعتی اتانول چیست و چه کاربردی دارد فرایند تولید الکل از ملاس
ساختار و ویژگی های اتانول تولید اتانول میزان تولید اتانول در ایران قیمت اتانول الکل متانول دستگاه تولید الکل انواع الکل اتانول صنعتی اتانول چیست و چه کاربردی دارد فرایند تولید الکل از ملاس

توضیحات کامل در مورد تولید اتانول

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید