محافظت از نوزادان تازه متولد شده در مقابل اسهال عفونی به واسطه میکروبیوم مادری اسهال عفونی دومین عامل سوء تغذیه و مرگ در کودکان زیر 5 سال بوده و عموماً با E.coli یا روتا ویروس ها ایجاد می شود. تحقیقات محققان هارواد بر روی موش ها نشان داده است که بخشی از اثر محافظتی شیر مادر در مقابل عفونت نوزادان، از میکروبیوم دستگاه گوارش مادر حاصل می شود و آنتی بادی های مادری که در پاسخ به گونه های Pantoea (عضو خانواده انتروباکتریاسه) هم زیست در دستگاه گوارش مادری ساخته می شود، هم از طریق جفت و هم از طریق شیر به نوزاد منتقل می شود و نوزاد را در مقابل عفونت محافظت می کند.

محافظت از نوزادان تازه متولد شده در مقابل اسهال عفونی به واسطه میکروبیوم مادری

محافظت از نوزادان تازه متولد شده در مقابل اسهال عفونی به واسطه میکروبیوم مادری

اسهال عفونی دومین عامل سوء تغذیه و مرگ در کودکان زیر 5 سال بوده و عموماً با E.coli یا روتا ویروس ها ایجاد می شود. تحقیقات محققان هارواد بر روی موش ها نشان داده است که بخشی از اثر محافظتی شیر مادر در مقابل عفونت نوزادان، از میکروبیوم دستگاه گوارش مادر حاصل می شود و آنتی بادی های مادری که در پاسخ به گونه های Pantoea (عضو خانواده انتروباکتریاسه) هم زیست در دستگاه گوارش مادری ساخته می شود، هم از طریق جفت و هم از طریق شیر به نوزاد منتقل می شود و نوزاد را در مقابل عفونت محافظت می کند.

هم چنین نتایج نشان داده است که در موش حتی در زمانی که مادر هیچ برخورد قبلی با عفونت نداشته باشد ، میکروبیوم روده ای مادر می تواند محافظت سیستم ایمنی را ارئه دهد و آنتی بادی را به فرزند منتقل کند. مطالعات نشان داده است که موشی که آنتی بادی IgG را از مادر دریافت می کند، به عفونت ای کولای مقاوم تر بوده و IgG موجود در شیر برای حفاظت علیه بیماری موکوزی که با انتروتوکسین E.coli ایجاد می شود، ضروری است و حفاظت علیه عفونت سیستمیک ای کولای را فراهم می کند.

محققان می گویند نتایج مطالعات ما کمک می کند به توضیح اینکه با وجود اینکه هنوز سیستم ایمنی نوزادان کاملا توسعه نیافته است، چرا نوزادان تازه متولد شده در مقابل میکروبهایی که عامل بیماری خاصی هستند، حفاظت شده اند.

محافظت از نوزادان تازه متولد شده در مقابل اسهال عفونی به واسطه میکروبیوم مادری اسهال عفونی دومین عامل سوء تغذیه و مرگ در کودکان زیر 5 سال بوده و عموماً با E.coli یا روتا ویروس ها ایجاد می شود. تحقیقات محققان هارواد بر روی موش ها نشان داده است که بخشی از اثر محافظتی شیر مادر در مقابل عفونت نوزادان، از میکروبیوم دستگاه گوارش مادر حاصل می شود و آنتی بادی های مادری که در پاسخ به گونه های Pantoea (عضو خانواده انتروباکتریاسه) هم زیست در دستگاه گوارش مادری ساخته می شود، هم از طریق جفت و هم از طریق شیر به نوزاد منتقل می شود و نوزاد را در مقابل عفونت محافظت می کند.
محافظت از نوزادان تازه متولد شده در مقابل اسهال عفونی به واسطه میکروبیوم مادری اسهال عفونی دومین عامل سوء تغذیه و مرگ در کودکان زیر 5 سال بوده و عموماً با E.coli یا روتا ویروس ها ایجاد می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید