کشف مسیر سیگنالینگ مهم در سرطان پستان در سرطان پستان که یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان است. تومورها از سلول های بنیادی شبه سرطانی (CSCs) و سلولهای سرطانی متمایز تشکیل شده ااند. از بین بردن این سلول‌ها در یک روش هدفمند برای یک درمان موفق ضروری است؛ درمان‌های متعارف، مانند شیمی‌درمانی و یا پرتودرمانی پس از مصرف دارو، CSCها را هدف قرار نمی‌دهد و درک بهتر فرآیند تولید این سلول‌ها در تومورهای سرطان پستان ضروری است. محققین مسیر سیگنالینگ خاصی را که به طور مستقیم به گسترش CSCها در سرطان پستان مرتبط است، کشف کرده اند. کشف این مسیر برای درمان سرطان پستان بسیار مهم است، زیرا طبق گفته محققین با مهار یا نابودی هر مولکول در این مسیر سیگنالینگ، ممکن است تقسیم سلولی مهار شود، که منجر به به کاهش سلول‌های سرطانی شبه‌بنیادی خواهد شد.

کشف مسیر سیگنالینگ مهم در سرطان پستان

سرطان پستان

در سرطان پستان که یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان است. تومورها از سلول های بنیادی شبه سرطانی (CSCs) و سلولهای سرطانی متمایز تشکیل شده ااند. از بین بردن این سلول‌ها در یک روش هدفمند برای یک درمان موفق ضروری است؛ درمان‌های متعارف، مانند شیمی‌درمانی و یا پرتودرمانی پس از مصرف دارو، CSCها را هدف قرار نمی‌دهد و درک بهتر فرآیند تولید این سلول‌ها در تومورهای سرطان پستان ضروری است.

محققین مسیر سیگنالینگ خاصی را که به طور مستقیم به گسترش CSCها در سرطان پستان مرتبط است، کشف کرده اند. کشف این مسیر برای درمان سرطان پستان بسیار مهم است، زیرا طبق گفته محققین با مهار یا نابودی هر مولکول در این مسیر سیگنالینگ، ممکن است تقسیم سلولی مهار شود، که منجر به به کاهش سلول‌های سرطانی شبه‌بنیادی خواهد شد.

Opposite effect: Protein widely known to fight tumors also boosts cancer growth

Researchers studying p53, the heralded cancer-fighting ‘guardian of the genome,’ found that the human protein also plays a role in promoting tumors, in addition to suppressing them. They found that the PUMA protein works inside the cell’s mitochondria to switch energy production processes and stimulate cancer growth


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید