میتوکندری، عامل مقاومت سلول‌های سرطانی به دارو | تامین انرژی سلول | القای آپوپتوز | درمان سرطان | داروهای ضد سرطان | میتوکندری | مقاومت سلول‌های سرطانی به دارو | بیوتکنولوژی | زیست فناوری

میتوکندری، عامل مقاومت سلول‌های سرطانی به دارو

میتوکندری، عامل مقاومت سلول‌های سرطانی به دارو

نقش آفرینی میتوکندری در تامین انرژی سلول و القای آپوپتوز در مواقع ضروری، این اندامک را به یکی از اهداف مهم درمان سرطان تبدیل کرده است. با این حال سلول‌های مختلف (از بافت‌های مختلف) با وجود ژنوم یکسان به داروهای ضد سرطان پاسخ‌های متفاوتی نیز می‌دهند. یافته‌های محققین نشان می‌دهد که یکی از دلایل احتمالی این رفتار، تفاوت در تعداد میتوکندری‌های موجود در سلول‌ها است.

بررسی محققان بر روی سلول‌های سرطانی گوناگون در شش غلظت مختلف از داروهای ضد سرطانی نشان از افزایش مقاومت این سلول‌ها با افزایش تعداد میتوکندری آنها داشت. در ادامه این پژوهش برای تائید معنا دار بودن این ارتباط یک الگوریتم کامپیوتری تحت عنوان DEPICTIVE طراحی شد. آنالیز نتایج این آزمایش به کمک الگوریتم، 30٪ از تفاوت حساسیت سلول‌های مختلف را ناشی از فراوانی میتوکندری در آنها می‌داند. این یافته می‌تواند یک معیار مهم در طراحی اختصاصی داروهای نسل آینده برای هر بافت باشد.

Key to greater efficacy in cancer treatment

Mitochondria are found to be associated with the effectiveness of oncological drug therapies

Date: March 21, 2019
Source: The Mount Sinai Hospital / Mount Sinai School of Medicine
Summary:
Researchers reveal that the number of mitochondria in a cell is, in great part, associated with how the cancer responds to drug therapy.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید