توليد بيوسنتتيك الياف تار عنكبوت | توليد تار عنكبوت | تار عنكبوت | دانشگاه واشنگتن آمريكا | نخ هاي بخيه | پروتئين هاي تار عنكبوت

 توليد بيوسنتتيك ألياف تار عنكبوت | توليد تار عنكبوت

 توليد بيوسنتتيك ألياف تار عنكبوت | توليد تار عنكبوت 

تار عنكبوت يكي از سخت ترين و درعين حال منعطف ترين الياف طبيعي شناخته شده در جهان محسوب ميشود به طوري كه سختي آنها با الياژهاي فولادي يا مواد ضد گلوله مقايسه مي گردد. تا كنون چندين ألياف مصنوعي از تار عنكبوت ساخته شده است كه متاسفانه خيلي به نمونه طبيعي خود شباهت نداشته است.

محققان دانشگاه واشنگتن آمريكا اخيراً موفق به ساخت اليافي شده اند كه علاوه بر خصوصيات كاملا مشابه با انواع طبيعي، چشم إنداز مناسبي را براي ارتقاع ويژگي هاي مطلوبتر ارائه ميدهد. آنها ضمن بيان ژن مربوط به پروتئين هاي تار عنكبوت در باكتري ها به صورت نوتركيب، اقدام به دست ورزي ويژه اي در اين توالي ها كرده اند تا ضمن حفظ حالت تكرار توالي ها، امكان تركيب پروتئن هاي حاصل از آنها را هم فراهم آورد.

اين ويژگي نوين امكان ساخت پروتئين هايي را فراهم مي كند كه به دليل داشتن اندازه مناسب، قدرت كشش و مقاومت بسيار بالايي را نشان ميدهند. ألياف بدست آمده از اين مطالعه به دليل قدرت مناسب و ويژگي زيست سازگاري امكان توليد نخ هاي بخيه، استفاده در صنعت پوشاك و همچنين جايگزيني با الياف شيميايي موجود در صنعت را دارد.

توليد بيوسنتتيك الياف تار عنكبوت | توليد تار عنكبوت  | تار عنكبوت | دانشگاه واشنگتن آمريكا  |  نخ هاي بخيه | پروتئين هاي تار عنكبوت

توليد بيوسنتتيك الياف تار عنكبوت | توليد تار عنكبوت | تار عنكبوت | دانشگاه واشنگتن آمريكا | نخ هاي بخيه | پروتئين هاي تار عنكبوت

کانال بیوتکنولوژی وان

سایت مهندسی علوم زیستی

لینک مقاله

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید