• تحصیلات:

کارشناسی: بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان (1390-1394)

کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی میکروبی- دانشگاه الزهرا (1394-1397)

عنوان پایان نامه:  بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی برخی ضایعات گوشتی تخمیر شده توسط جدایه ­های بومی

ایمیل : Zh.zolfagharian@gmil.com

ژیلا ذوالفقاریان | zhila zolfagharian بیوتکنولوژی آینده بیوتکنولوژی کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی درامد رشته بیوتکنولوژی در ایران فرق زیست فناوری و بیوتکنولوژی درامد رشته بیوتکنولوژی در امریکا بازار کار بیوتکنولوژی بازار کار رشته بیوتکنولوژی در خارج درآمد رشته بیوتکنولوژی در ایران
  • مهارت­ ها:

بیوانفورماتیک

تخمیر میکروبی و کار با فرمانتور

PCR و الکتروفورز

ICDL (Word, Power point, Excel, Access)

ادوب فوتوشاپ، ایندیزاین

  • سوابق اجرایی:

کارشناس واحد فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی (1397- تاکنون)

همکار مجموعه علمی Biotecher ( 1398- تاکنون)

دبیر انجمن علمی-دانشجویی استاندارد دانشگاه الزهرا (1396-1397)