محققین موفق به تولید موش سالم از دو مادر شدند | mice from same-sex parents | یوتکنولوژی | ژنتیک | زیست | بیوتک | استخدامی بیوتکنولوژی | مهندسی ژنتیک | داروسازی | کنکور | آزمایشگاه | استخدامی | نانو | نانوتکنولوژی |سعید کارگر | تلگرام | بیوانفورماتیک | میکروبیولوژی | زیست فناوری | تراریخته | آزمایشگاه | کنگره | همایش |genetic | استخدامی | کریسپر | crispr | biotechnology | microbiology | biology | biochemestry | molecularbiology | nanobiotechnology | microbiology

محققین موفق به تولید موش سالم از دو مادر شدند

محققین موفق به تولید موش سالم از دو مادر شدند

درحالی که برخی خزندگان، دوزیستان و ماهی ها میتوانند با یک جنس والد تولید مثل بکنند، اما برای پستانداران حتی با تکنولوژی باروری چالش هایی در این مسیر وجود دارد.

محققین در این تحقیق از سلول های بنیادی جنینی هاپلوئیدی (ESCs) استفاده کردند که ۳ قسمت از ژنوم این سلول ها حذف شد. سپس این نوع سلول دستکاری ژنتیکی شده به تخمک یک موش ماده دیگر تزریق شد. موش تولید شده از این روش سالم باقی ماند، بالغ شد و تولید زاده کرد

محققین موفق به تولید موش سالم از دو مادر شدند | mice from same-sex parents | یوتکنولوژی | ژنتیک | زیست | بیوتک | استخدامی بیوتکنولوژی | مهندسی ژنتیک | داروسازی | کنکور | آزمایشگاه | استخدامی | نانو | نانوتکنولوژی |سعید کارگر | تلگرام | بیوانفورماتیک | میکروبیولوژی | زیست فناوری | تراریخته | آزمایشگاه | کنگره | همایش |genetic | استخدامی | کریسپر | crispr | biotechnology | microbiology | biology | biochemestry | molecularbiology | nanobiotechnology | microbiology

Mouse pups with same-sex parents born in China using stem cells and gene editing

Date: October 11, 2018 Source: Cell Press Summary:Researchers were able to produce healthy mice with two mothers that went on to have normal offspring of their own. Mice from two dads were also born but only survived for a couple of days. The work looks at what makes it so challenging for animals of the same sex to produce offspring and suggests that some of these barriers can be overcome using stem cells and targeted gene editing. Journal Reference:
  1. Zhi-Kun Li, Le-Yun Wang, Li-Bin Wang, Gui-Hai Feng, Xue-Wei Yuan, Chao Liu, Kai Xu, Yu-Huan Li, Hai-Feng Wan, Ying Zhang, Yu-Fei Li, Xin Li, Wei Li, Qi Zhou, Bao-Yang Hu. Generation of Bimaternal and Bipaternal Mice from Hypomethylated Haploid ESCs with Imprinting Region DeletionsCell Stem Cell, 2018; DOI: 10.1016/j.stem.2018.09.004
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید