نوشته‌ها

یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی سومین همایش بین‌المللی بیوتکنولوژی زیست فناوری پزشکی و دارویی - زیست داروها - سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی - ژن درمانی زیست فناوری گیاهی - مهندسی ژنتیک - ژنومیک و زیست شناسی گیاهی - کشت بافت - زیست فرآورده های گیاهی زیست فناوری جانوری - تولید خوراک - بهنژادی و تولیدمثل - حیوانات تراریخته زیست فناوری صنعت، معدن و محیط زیست - زیست فناوری میکروبی - زیست انرژی - زیست پالایی نانو زیست فناوری - نانوزیست حسگر - نانوداروها - نانوفناوری غذایی بیو انفورماتیک و زیست سامانه ها - زیست شناسی محاسباتی - الگوریتم های زیستی - زیست سامانه ها - داده کاوی مباحث اخلاقی در زیست فناوری

سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

سومین همایش بین‌المللی بیوتکنولوژی

یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی

انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران به نمايندگی از جامعه نخبه و فرهيخته بيوتکنولوژی کشور افتخار دارد برگزاری يازدهمين همايش ملی و سومين همايش بین المللی بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران را به حضور علاقمندان اين فناوری اعلام نمايد.

یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی سومین همایش بین‌المللی بیوتکنولوژی زیست فناوری پزشکی و دارویی      - زیست داروها      - سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی      - ژن درمانی    زیست فناوری گیاهی      - مهندسی ژنتیک      - ژنومیک و زیست شناسی گیاهی      - کشت بافت      - زیست فرآورده های گیاهی زیست فناوری جانوری      - تولید خوراک      - بهنژادی و تولیدمثل      - حیوانات تراریخته زیست فناوری صنعت، معدن و محیط زیست      - زیست فناوری میکروبی      - زیست انرژی      - زیست پالایی نانو زیست فناوری      - نانوزیست حسگر      - نانوداروها      - نانوفناوری غذایی بیو انفورماتیک و زیست سامانه ها      - زیست شناسی محاسباتی      - الگوریتم های زیستی      - زیست سامانه ها      - داده کاوی مباحث اخلاقی در زیست فناوری
یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی سومین همایش بین‌المللی بیوتکنولوژی

شروع: 10 شهریور 1398 08:00
پایان: 12 شهریور 1398 17:00
آدرس:
تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی نمایش نقشه
تلفن:
02144787416
ایمیل:
biotechcongress@gmail.com
وبسایت:
http://www.biotechcongress.ir

محورهای همایش
زیست فناوری پزشکی و دارویی
– زیست داروها
– سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
– ژن درمانی
زیست فناوری گیاهی
– مهندسی ژنتیک
– ژنومیک و زیست شناسی گیاهی
– کشت بافت
– زیست فرآورده های گیاهی
زیست فناوری جانوری
– تولید خوراک
– بهنژادی و تولیدمثل
– حیوانات تراریخته

زیست فناوری صنعت، معدن و محیط زیست
– زیست فناوری میکروبی
– زیست انرژی
– زیست پالایی
نانو زیست فناوری
– نانوزیست حسگر
– نانوداروها
– نانوفناوری غذایی
بیو انفورماتیک و زیست سامانه ها
– زیست شناسی محاسباتی
– الگوریتم های زیستی
– زیست سامانه ها
– داده کاوی
مباحث اخلاقی در زیست فناوری