نوشته‌ها

☑️ فراخوان جذب نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی (امریه) شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد جهت تکمیل نیروی انسانی خود، اقدام به جذب نیروی انسانی در بخش های زیر می کند: آزمایشگاه آنالیز مولکولی آزمایشگاه تحقیق و توسعه / شتابدهندگی آزمایشگاه کنترل کیفی آزمایشگاه ویروس شناسی آزمایشگاه پروتئین آزمایشگاه اتاق تمیز آزمایشگاه تولید بخش کنترل کیفیت ◀️ایمیل ارسال رزومه: vazifeh9811@livogen.co امریه سربازی امریه سربازی سال ۹۸ امریه سربازی 98 لیست ارگان های امریه سربازی 98 امریه سربازی چیست امریه سربازی نفت امریه سربازی ایران مشاوره امریه لیسانس امریه سربازی 97

فراخوان جذب امریه سربازی در شرکت لیوژن فارمد

☑️ فراخوان جذب نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی (امریه)

شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد جهت تکمیل نیروی انسانی خود، اقدام به جذب نیروی انسانی در بخش های زیر می کند:

آزمایشگاه آنالیز مولکولی
آزمایشگاه تحقیق و توسعه / شتابدهندگی
آزمایشگاه کنترل کیفی
آزمایشگاه ویروس شناسی
آزمایشگاه پروتئین
آزمایشگاه اتاق تمیز
آزمایشگاه تولید
بخش کنترل کیفیت

◀️ایمیل ارسال رزومه: vazifeh9811@livogen.co

☑️ فراخوان جذب نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی (امریه)  شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد جهت تکمیل نیروی انسانی خود، اقدام به جذب نیروی انسانی در بخش های زیر می کند:  آزمایشگاه آنالیز مولکولی آزمایشگاه تحقیق و توسعه / شتابدهندگی آزمایشگاه کنترل کیفی آزمایشگاه ویروس شناسی آزمایشگاه پروتئین آزمایشگاه اتاق تمیز آزمایشگاه  تولید بخش کنترل کیفیت  ◀️ایمیل ارسال رزومه: vazifeh9811@livogen.co  امریه سربازی امریه سربازی سال ۹۸ امریه سربازی 98 لیست ارگان های امریه سربازی 98 امریه سربازی چیست امریه سربازی نفت امریه سربازی ایران مشاوره امریه لیسانس امریه سربازی 97
☑️ فراخوان جذب نیروی انسانی در قالب خدمت سربازی (امریه) شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد

کلید واژه : امریه سربازی – امریه سربازی سال ۹۸ – امریه سربازی 98 – لیست ارگان های امریه سربازی 98 _امریه سربازی چیست _ امریه سربازی نفت _ امریه سربازی ایران مشاوره _ امریه لیسانس _ امریه سربازی 97