body { background-color: #FFFFFF; }

بیوتکر

لوگو بیوتکر

درمان موش نابینا با یک فرآیند ژنتیکی ساده که می تواند برای انسان کاربرد داشته باشد

درمان موش نابینا ٬ درمان نابینایی ٬ انواع نابینایی ٬ درمان نابینایی مادرزادی ٬ علل نابینایی ٬ نابینایی چیست؟ ٬ تعریف نابینایی ٬ علت نابینایی جنین ٬ علت نابینایی موقت ٬ علت نابینایی ناگهانی یک چشم ٬ سعید کارگر ٬ نابینایی ٬ نابینایی مادرزادی ٬ درمان نابینایی مادرزادی

دانشمندان موش نابینا را با یک فرآیند ژنتیکی ساده درمان کردند که این فرآیند می تواند برای انسان کاربرد داشته باشد درمان نابینایی مطالعات جدید در موش نشان می دهد اکثر افرادی که در جوانی نابینا می شوند می توان با ژن درمانی حداقل مقداری از بینایی را بازگرداند.محققین توانستند تا بینایی موش های که […]