برترین دانشگاه های کانادا در رشته‌ میکروبیولوژی ( Microbiology ) بر اساس رنکینگ وب سایت usnews 🇨🇦

1. University of Toronto
(#30 –Best Global Universities for Microbiology)
(#20 – Best Global Universities)

2. McGill University
(#32 –Best Global Universities for Microbiology)
(#49 – Best Global Universities)

3. University of British Columbia
(#74 –Best Global Universities for Microbiology)
(#27 – Best Global Universities)

4. University of Calgary
(#101 –Best Global Universities for Microbiology)
(#183 – Best Global Universities)

5. University of Guelph
(#158 –Best Global Universities for Microbiology)
(#425 – Best Global Universities)

6. Laval University
(#164 –Best Global Universities for Microbiology)
(#296 – Best Global Universities)

7. McMaster University
(#165 –Best Global Universities for Microbiology)
(#128 – Best Global Universities)

8. University of Montreal
(#166 –Best Global Universities for Microbiology)
(#129 – Best Global Universities)

9. University of Alberta
(#185 –Best Global Universities for Microbiology)
(#134 – Best Global Universities)

10. University of Manitoba
(#198 –Best Global Universities for Microbiology)
(#405 – Best Global Universities)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *