دانشگاه اسلو

بورسیه دکتری در دانشگاه اسلو کشور نروژ

/
بورسیه دکتری در رشته molecular biology دانشگاه: اسلو کشور: نروژ د…
دیر تضمین کیفیت در شرکت تحقیقاتی و تولیدی بیولوژیک مدرک : حداقل کارشناسی ارشد رشته های مرتبط حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط تسلط به الزامات و امور تضمین کیفیت، تسلط به کلیه الزامات و استانداردهای فرایندهای تولید ترجیحا آسپتیک

استخدامی مدیر تضمین کیفیت در شرکت تحقیقاتی و تولیدی بیولوژیک

/
مدیر تضمین کیفیت در شرکت تحقیقاتی و تولیدی بیولوژیک مدرک :…