ژنتیک و کم خوابی تغییرات ژنتیکی و اثر آن بر کم خوابی جهش در ژن ADRB1 گیرنده G- پروتئین biology زيست شناسى biology زیست شناسی biopharmaceutical زیست دارویی dvd زیست dvd زیست آرام فر dvd زیست شناسی dvd زیست علی کرامت dvd زیست عمارلو dvd زیست کرامت dvd زیست گیاهی eia زیست محیطی eiaمحیط زیست gisدرمحیط زیست hseمحیط زیست hاستخدام زیست شناسی iq زیست شناسی گاج kheilisabz shop زيست آزمايشگاه lmsمحیط زیست lمحیط زیست ایرنا meaning of زیست ngo زیست محیطی ngo محیط زیست oخانه زیست شناسی pdf زیست 2 pdf زیست اول دبیرستان pdf زیست دوم دبیرستان pdf زیست سوم pdf زیست سوم دبیرستان pdf زیست شناسی pdf زیست پیش pdf زیست پیش دانشگاهی swot زیست محیطی tفاگو زیست 8000 تست زیست شناسی گاج 8000تست زیست گاج المپیاد زیست 93 المپیاد زیست 94 المپیاد زیست 94-95 جزوه 0تا100 زیست جزوه زیست 4 دانشکده محیط زیست university درس 5 زیست اول دبیرستان درس 7 زیست اول دبیرستان رشته محیط زیست hse زست پرل 5 زيست 110 زيست nemonesoalپاسخنامه زیست زیست 0 تا 100 زیست 1 زیست 1 خیلی سبز زیست 1 فصل 2 زیست 1 نشر الگو زیست 1 چاپ 92 زیست 100 زیست 100 درصد زیست 110 زیست 110 درصد زیست 2 زیست 2 الا زیست 2 تجربی زیست 2 خیلی سبز زیست 2 سال 95 زیست 2 فصل 3 زیست 2 فصل 7 زیست 2 نشر الگو زیست 2 نشر دریافت زیست 2 چاپ 95 زیست 20 زیست 3 زیست 3 الگو زیست 3 تجربی زیست 3 خیلی سبز زیست 3 دبیرستان زیست 3 فصل 2 زیست 3 فصل 6 زیست 3 نشر الگو زیست 3 نهایی زیست 313 زیست 4 زیست 4 دبیرستان زیست 40 استاد زیست 5 استاد زیست 6040 زیست 8000 زیست 8000 تست گاج زیست 8000 گاج زیست 93 زیست 94 زیست 94 نهایی زیست 94 کنکور زیست 95 زیست 96 زیست 96 کنکور زیست educator زیست iq زیست iq ماز زیست iq گاج زیست iq یا نشر الگو زیست konkor زیست meaning زیست meaning in urdu زیست otn زیست pdf زیست ppt زیست vvip زیست الا زیست بوم زیست توده biomass زیست حسگر bio-sensor زیست دهم زیست دوم دبیرستان زیست سنجی bioassay زیست سنجی biometrics زیست شناسی زیست شناسی dna زیست شناسی meaning in english زیست شناسی translate زیست شناسی تکوینی biology زیست فصل 5 پیش زیست فصل 8 پیش زیست فناوری زیست نهایی 89 زیست پالایی bioremediation زیست پیش دانشگاهی زیست یازدهم سوالات زیست 4 عمران محیط زیست omz فصل 4 زیست اول دبیرستان فصل 4 زیست دوم دبیرستان فصل 4 زیست سوم دبیرستان فصل 4 زیست پیش دانشگاهی فصل 5 زیست 2 فصل 5 زیست اول دبیرستان فصل 5 زیست دوم تجربی فصل 5 زیست دوم دبیرستان فصل 5 زیست سوم فصل 5 زیست سوم دبیرستان فصل 6 زیست 2 فصل 6 زیست اول دبیرستان فصل 6 زیست دوم تجربی فصل 6 زیست دوم دبیرستان فصل 6 زیست سال دوم دبیرستان فصل 6 زیست سوم دبیرستان فصل 6 زیست شناسی 1 فصل 6 زیست شناسی اول دبیرستان فصل 6 زیست شناسی دوم دبیرستان فصل 7 زیست 1 فصل 7 زیست اول دبیرستان فصل 7 زیست دوم دبیرستان فصل 7 زیست سال سوم فصل 7 زیست سوم فصل 7 زیست سوم تجربی فصل 7 زیست سوم دبیرستان فصل 7 زیست پیش دانشگاهی فصل 8 زیست سوم دبیرستان فصل 8 زیست پیش دانشگاهی محیط زیست محیط زیست 89 ملایر محیط زیست doc محیط زیست hse محیط زیست in english محیط زیست ngo محیط زیست translate محیط زیست word محیط زیست اصفهان محیط زیست لرستان محیط زیست.com مدیریت محیط زیست emp مدیریت محیط زیست hse مقاله محیط زیست docx مهندسی محیط زیست hse پاکسازی محیط زیست bioremediation کتاب iq زیست شناسی کتاب زیست 4 کتاب زیست iq گاج کتاب زیست otn

تغییرات ژنتیکی و اثر آن بر کم خوابی

ژنتیک و کم خوابی

بسیاری از بیماری ها مثل سرطان، بیماری های قلبی عروقی و آلزایمر می توانند در اثر خواب کم یا بی کیفیت در دراز مدت ایجاد شوند. تا کنون چنین اندیشیده می شد که رفتار خوابیدن توسط ساعت شبانه روزی بدن و عادت معمول خواب کنترل می شود اما نتایج تحقیقات تیمی از دانشگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو (UCSF) نشان دادند که ژنتیک نیز بر میزان خواب موثر است. این تیم نشان دادند که جهش در ژن ADRB1 که یک گیرنده همراه شده با G- پروتئین است میزان خواب را از 8 ساعت در شبانه روز به 6 ساعت کاهش می دهد. محققان امیدوارند از طریق نتایج حاصل از این تحقیق بتوانند راهی برای کنترل چرخه خواب و بیداری ارائه دهند.

Gene Linked to Need for Less Sleep Identified in Family Members

Date:August 28,2019

Source:Cell Press

Summary:The genetics of circadian rhythms have been well studied in recent years, but much less is known about other types of genes that play a role in sleep. Now, by studying a family with several members who require significantly less sleep than average, a team of researchers has identified a new gene that they believe has a direct impact on how much someone sleeps.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید