کتاب مقدمه ای بر ژنتیک : رویکرد مولکولی ( Introduction to Genetics: A Molecular Approach ) :

تعداد صفحات : 554
زبان : انگلیسی
سال : 2012
نویسنده : T.A Brown
این کتاب تمام رنگی حقایق و مفاهیم پایه با عمق کافی برای دانشجویان ارائه شده است. این کتاب به سه بخش تقسیم می شود : بخش ۱ : مطالعه عملکرد ژن ها به عنوان واحدهای اطلاعات بیولوژیکی – بخش ۲ : مطالعه نقش ژن ها به عنوان واحدهای وراثتی – بخش ۳ : بررسی برخی از حوزه های تحقیقاتی که مربوط به ژنتیک در دنیای مدرن ما در زمینه های کشاورزی، صنعت پزشکی؛ پزشکی قانونی و چالش های اخلاقی دانش ژنتیک را در برمیگیرد، می باشد. رویکرد مولکولی ژنتیک مخصوصا برای تعداد زیادی از دانشجویان در زیست شناسی؛ بیوشیمی؛ علوم زیست پزشکی وبیوتکنولوژی مناسب می باشد.

 

دانلود کتاب مقدمه ای بر ژنتیک : رویکرد مولکولی ( Introduction to Genetics: A Molecular Approach )کتاب مقدمه ای بر ژنتیک : رویکرد مولکولی ( Introduction to Genetics: A Molecular Approach )
دانلود کتاب با لینک مستقیم