body { background-color: #FFFFFF; }

بیوتکر

لوگو بیوتکر

فیلم The Immortal Life of Henrietta Lacks | زندگی جاودانه هنریتا لاکس

فیلم “زندگی جاودانه هنریتا لاکس” (The Immortal Life of Henrietta Lacks) داستان زندگی هنریتا لاکس، یک زن آفریقایی-آمریکایی را روایت می‌کند که سلول‌های او برای ساختن اولین سلول‌های جاودانه‌ی انسانی استفاده شد. این سلول‌ها، که به نام سلول‌های HeLa شناخته می‌شوند، در تحقیقات پزشکی و علمی کاربردهای فراوانی دارند. فیلم با روایت دختر هنریتا، دِلیلا، […]