انیمیشن اینترکشن مولکول ها در مسیر MAPK درون سلول مسیر MAPK مجموعه ای از پروتئین ها درون سلول هستند که باهم در ارتباط هستند تا یک سیگنالی را از سطح سلول تا DNA هسته سلول منتقل بکنند. این سیگنال زمانی شروع می شود که یک مولکول سیگنالی به رسپتور سطح سلول متصل می شود و زمانی پایان می یابد که DNA درون هسته یک پروتئین را بیان می کند و تغییراتی را درون سلول ایجاد می کند مانند تقسیم سلولی. (اطلاعات بیشتر + ویدیو📽 در سایت مهندسی علوم زیستی👇👇)

اینترکشن مولکول ها در مسیر MAPK درون سلول

مسیر MAPK مجموعه ای از پروتئین ها درون سلول هستند که باهم در ارتباط هستند تا یک سیگنالی را از سطح سلول تا DNA هسته سلول منتقل بکنند. این سیگنال زمانی شروع می شود که یک مولکول سیگنالی به رسپتور سطح سلول متصل می شود و زمانی پایان می یابد که DNA درون هسته یک پروتئین را بیان می کند و تغییراتی را درون سلول ایجاد می کند مانند تقسیم سلولی.
این مسیر شامل پروتئین های بسیار زیادی می شود از جمله MAPK که با اضافه کردن گروه فسفات به پروتئین کناری باهم در ارتباط اند که این گروه فسفات به عنوان کلید روشن و خاموش این پروتئین ها عمل میکند.

The MAPK/ERK pathway (also known as the Ras-Raf-MEK-ERK pathway) is a chain of proteins in the cell that communicates a signal from a receptor on the surface of the cell to the DNA in the nucleus of the cell.

The signal starts when a signaling molecule binds to the receptor on the cell surface and ends when the DNA in the nucleus expresses a protein and produces some change in the cell, such as cell division. The pathway includes many proteins, including MAPK (mitogen-activated protein kinases, originally called ERK, extracellular signal-regulated kinases), which communicate by adding phosphate groups to a neighboring protein (phosphorylating it), which acts as an “on” or “off” switch.

When one of the proteins in the pathway is mutated, it can become stuck in the “on” or “off” position, which is a necessary step in the development of many cancers. Components of the MAPK/ERK pathway were discovered when they were found in cancer cells. Drugs that reverse the “on” or “off” switch are being investigated as cancer treatments

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید