Edit Content

درباره ما

بیوتکر سفیر ترویج زیست فناوری و مرجع دانستی های بیوتکنولوژی. اینجا با هم کلی کتاب و مقاله علمی با موضوعات جذاب می خونیم

 

با ما تماس بگیرید

دروزوفیلا ملانوگستر، مگس میوه در بیوتکنولوژی

  • خانه
  • -
  • بیوتکنولوژی
  • -
  • دروزوفیلا ملانوگستر، مگس میوه در بیوتکنولوژی

یکی دیگر از ارگانیسمهای مدل چند سلولی که در مطالعات ژنتیکی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، دروزوفیلا ملانوگسترا ست که معمولاً به آن دروزوفیلا یا مگس میوه گفته میشود. طول این حشره حدود 3 میلی متر است و اغلب در اطراف میوههای پوسیده یافت میشود. این مگسها در آزمایشگاه به راحتی قابل رشد و نگهداری هستند. آنها به منبع غذایی احتیاج دارند و در بطریهایی که با پنبه در آن بسته شده است نگهداری میشوند تا از این طریق فرار نکنند. طول عمر آنها 2 هفته است و با یک تخم به طول حدود 0.5 میلی متر شروع میشود (شکل 27) . جنین پس از حدود 24 ساعت به شکل لاروی کرم مانند در میآید. سه دورهی لاروی وجود دارد که 1 روز، 2 روز و 4 روز پس از لارو اول رشد میکنند. هر دوره به طور مداوم رشد میکند و پس از انجام تغذیه لازم دوره بعدی شروع می شود. دوره سوم لارو شفیرهای تشکیل میدهد که بیحرکت است. شفیره معمولاً به کنار فلاسک میچسبد، جایی که 4 – 6 روز در آن میماند. در این مدت لارو به مگس بالغ بالدار تبدیل میشود. بالها، پاها، شاخک، اجزای بدن، چشمها و موها تشکیل میشود.

تمرکز اصلی تحقیقات دروزوفیلا روی ژنتیک آنها است. جهشهای مختلف بسیاری وجود دارد، از تغییرات ساده مانند موهای بلند یا کوتاه بدن، تا جهشهای چشمگیر که در آن قطعات بدن تکرار میشوند. یعنی بعضی سویه های جهش یافته دروزوفیلا 4 بال یا تعداد بیشتری پا دارند. مطالعه این موتانتها، ژنهایی که الگوهای اصلی بدن در دروزوفیلا و همچنین براساس همولوژی در انسان را تعیین میکند، مشخص کرد. ژنوم دروزوفیلا توالی یابی شده است و 165 میلیون جفت باز دارد که بین کروموزوم های اتوزومی و جنسی تقسیم شده است. حدود 12000 ژن در این ژنوم تخمین زده شده است.

دروزوفیلا ملانوگستر، مگس میوه در بیوتکنولوژی
شکل 27 چرخه زندگی دروزوفیلا

مگسهای میوه دروزوفیلا به صورت تخمهای ریزی وجود دارند که به کرم تبدیل میشوند. بعد از یک سری مراحل لاروی، کرم یک شفیره تشکیل میدهد که در آن فرم بالغ ایجاد میشود. در طی رشد سریع مراحل لارو، تعداد سلولها در واقع نسبتاً ثابت باقی میمانند. هر چند اندازه سلولها به طرز چشمگیری افزایش مییابد. برای اینکه این سلولهای بزرگ فعالیت کنند، باید مقدار زیادی پروتئین و mRNA اضافی ساخته شود و کروموزومها صدها بار کپی شوند تا نسخه های ژنی متعددی فراهم کنند. اگرچه کپی میشوند، اما تقسیم نمیشوند بلکه به یکدیگر متصل میشوند و کروموزومهای ضخیم پلیتن را ایجاد میکنند )شکل 28 (. از آنجا که کروموزومهای پلیتن بسیار بزرگ هستند، میتوان آنها در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده کرد.

کروموزومهای پلی تن پس از رنگ آمیزی، دارای الگوهای نواری تیره و روشن مشخص هستند، که هر بخش از هر کروموزوم منحصر به فرد است. هر گونه تغییر بر روی ژن ها، سبب تغییر در الگوی باند می شود که اجازه میدهد تا برخی جهشها موقعیتیابی شوند. به عنوان مثال، یک حذف که باعث سفید شدن چشم میشود )در بزرگسالان( باعث تغییر الگوی باند در کروموزوم پلیتن مربوطه میشود. بنابراین، جهش را میتوان به راحتی در محل کروموزوم خود ترسیم کرد.


تولید مثل جنسی دروزوفیلا امکان دستکاریهای ژنتیکی را فراهم میکند و تغییرات پیچیدهای که در مگس تا دوران بلوغ رخ میدهد، دو ویژگی اساسی است که توسط محققان بررسی میشود.

شکل 28 کروموزوم پلیتن. رنگآمیزی فلورسنت کروموزومهای پلیتن در دروزوفیلا.
شکل 28 کروموزوم پلیتن. رنگآمیزی فلورسنت کروموزومهای پلیتن در دروزوفیلا.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© کپی رایت . تمامی حقوق مربوط به بیوتکر محفوظ شده است.