درمان چاقی | Obesity | سرطان‌ | fibroblast growth factor | چاپرون | چاپرون مولکولی | کاهش سطح چربی | رفع اشکال الکتروفورز آگارز | الکتروفورز ژل آگارز | تئوری و مبانی کامل ژل الکتروفورز | آگارز | الکتروفورز | ژل الکتروفورز آگارز | Agarose Gel Electrophoresis

درمان چاقی مفرط با استفاده از یک پروتئین طبیعی

درمان چاقی مفرط با استفاده از یک پروتئین طبیعی

چاقی مفرط Obesity یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دهه اخیر می‌باشد که بالغ بر 650 میلیون انسان را تحت تاثیر قرار داده است، این بیماری عامل اصلی انواع سندرم‌های اختلال متابولیک مانند مقاومت به انسولین، عدم تحمل گلوکز و فشار خون بالا است.

محققان دانشگاه Georgetown آمریکا حین کار بر روی خانواده پروتئینی fibroblast growth factor یا FGF و مطالعه نقش آنها در بروز انواع سرطان‌ها به صورت اتفاقی، پروتئینی به اسم FGFBP3 را یافتند که بر خلاف انتظار یک فاکتور کلیدی در کنترل راه‌های متابولیسمی به ویژه متابولیسم چربی‌ها و قندها است.

این پروتئین یک چاپرون مولکولی بوده و ضمن اتصال به پروتئین‌های خانواده FGF و بهبود تاخوردگی صحیح آنها، موجب افزایش کارایی این پروتئین‌ها، افزایش سطح متابولیسم چربی‌ها و به دنبال آن کاهش سطح چربی در خون می‌شود.

بیان نوترکیب این پروتئین در موش‌های مهندسی شده مستعد چاقی در تحقیقات preclinical موجب کاهش محسوس ذخایر چربی آنها شد. با توجه به حضور طبیعی این پروتئین در بدن و نقش آن، محققان امیدوارند با تکمیل مطالعات لازم به زودی مطالعات بالینی این پروتئین در انسان نیز پیگیری شود.

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی وان

سایت مهندسی علوم زیستی

لینک مقاله

درمان چاقی | Obesity | سرطان‌ | fibroblast growth factor | چاپرون | چاپرون مولکولی | کاهش سطح چربی | رفع اشکال الکتروفورز آگارز | الکتروفورز ژل آگارز | تئوری و مبانی کامل ژل الکتروفورز | آگارز | الکتروفورز | ژل الکتروفورز آگارز | Agarose Gel Electrophoresis

درمان چاقی | Obesity | سرطان‌ | fibroblast growth factor | چاپرون | چاپرون مولکولی | کاهش سطح چربی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید