یکی از رمزهای موفقیت در کنکور ارشد خواندن منابع درست می باشد. در این قسمت ما منابعی رو به شما معرفی می کنیم که رتبه های برتر سال گذشته کنکور ارشد وزارت علوم زیست شناسی آن ها را مطالعه کردند و به شما پیشنهاد می کنند.

🔴ژنتیک:
کتاب کلاسیک تا ژنومیک
کتاب استنسفیلد برای بخش مسایل ژنتیک

🔴میکروبیولوژی:
کتاب میکروب انتشارات دکتر خلیلی (جلد بنفش رنگ) مخصوص میکروب وزارت علوم
بخش میکروب عمومی (کتاب واکر یا هر کتاب میکروب پزشکی دیگر) من واکر رو بیشتر دوست دارم چون مباحث مولکولی رو بیشتر توضیح داده
کتاب تست میکروبیولوژی (انتشارات خانه زیست شناسی)

🔵بیوشیمی:
کتاب بیوشیمی برای کنکور (می تونید یک کتاب جامع بیوشیمی هم داشته باشید برای مفصل تر خوندن یک بحث و درک بهتر)
کتاب تست خانه زیست شناسی یا تست جعفر نژاد یا تست IQB

⚫️ سلولی و مولکولی:
کتاب برای کنکور و کتاب خلاصه لودیش

🔵بیوفیزیک:
 کتاب تست خانه زیست شناسی همراه با پاسخ تشریحی

🔵ویروس، ایمنی ، قارچ انتشارات مدرسان شریف (تنها منبع موجود). 

🔴زبانم من از 504 شروع کردم
ولی کافی نیست…
من بیشتر بخاطر زبان تخصصیم 60 درصد زدم

زبان کتاب سری عمومی ارشد

نویسنده : سعید کارگر

ارشد وزارت علوم ارشد وزارت علوم