دکترای بیوتکنولوژی دارویی

بیوتکنولوژی دارویی

سر فصل دروس دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 48 واحد
دروس اختصاصی اجباری : 18 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 8 واحد
پایان نامه : 22 واحد

 

دروس تخصصی اجباری دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد
زیست شناسی سلولی و ملکولی

3

مهندسی ژنتیک و ژنتیک ملکولی

3

فرایندهای زیست فناوری 1

2

فرایندهای زیست فناوری 2

2

بیوانفورماتیک

2

شیمی پروتئین ها

3

روشهای زیست فناوری 3 جمع 18

 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد
ایمنی شناسی

2

کشت سلولی

2

فرمولاسیون داروهای پروتئینی

2

نانوبیوتکنولوژی

2

آنزیم شناسی صنعتی

2

جمع

12

کنترل کیفی فراورده های زیستی

2

دروس تخصصی اختیاری دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

دانشجو موظف است 8 واحد از دروس فوق را بگذراند.

 

رشته های مورد تأیید برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی بیو تکنولوژی دارویی (براساس دفترچه آزمون دکتری تخصصی داروسازی سال93) :

دکتری عمومی: داروسازی، پزشکی و

کارشناسی ارشد رشته های: زیست فنآوری دارویی، زیست فنآوری پزشکی ( بیوتکنولوژی پزشکی )، مهندسی شیمی ، بیوشیمی، زیست شناسی ، میکروب شناسی ، نانوتکنولوژی پزشکی و نانوتکنولوژی دارویی- زیست فناوری میکروبی وکارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و

کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی)

 

مواد امتحانی وضرایب مربوطه دکتری بیوتکنولوژی دارویی:

شیمی دارویی(0/5)-فارماسیوتیکس(2)-داروسازی بالینی(1)-فارماکولوژی و سم شناسی(1)-فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی(3)

دروس امتحانی وضرایب مربوطه دکتری بیوتکنولوژی دارویی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه دکتری بیوتکنولوژی دارویی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه دکتری بیوتکنولوژی دارویی
دروس امتحانی وضرایب مربوطه دکتری بیوتکنولوژی دارویی
ظرفیت پذیرش دکترای بیوتکنولوژی دارویی
ظرفیت پذیرش دکترای بیوتکنولوژی دارویی

 

دانشگاههایی که در رشته دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی پذیرش دانشجو دارند
(
بر اساس دفترچه آزمون دکتری تخصصی داروسازی سال 93)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انستیتو پاستور ایران

 

مطالب علمی بیوتکنولوژی دارویی

تهیه کننده : سعید کارگر

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی
کانال تلگرامی بیوتکنولوژی