بومی سازی کیت‌های تشخیص مولکولی کرونا توسط شرکت لیوژن فارمد

/
متخصصان ایرانی در شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد با تولید کیت‌ها…