مجله ژنومیک دانشگاه کردستان | مجله بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان

?فهرست برخی مطالب موجود در مجله

1⃣ باکتری های مولد هسته یخ

2⃣ استفاده از باکتری ها در صنعت نفت (MEOR)

3⃣ چسب زیستی

4⃣ درمان سرطان با استفاده از باکتری ها

5⃣ فاژ درمانی

6⃣ بیوتروریسم (Bioterrorism)

???گفتگو ویژه با دکتر مراحم آشنگرف

7⃣ باکتری پلاستیکی (PHA)

8⃣ تولید میکروبی نانو ذرات

9⃣ کلون کردن حیوانات منقرض شده (مثل ماموت)

? جداسازی آنتی بیوتیک های جدید

1⃣1⃣ هموگلوبین باکتریایی

☑️ مدیر مسئولی سعید کارگر

لینک دانلود از طریق دراپ باکس

ارسال دیدگاه