تولید اگزوآنزیم ها : آمیلازها ، آلفا آمیلازها ، گلوکوآمیلازها ، اینولین ساکاریفیکاسیون نشاسته اندوآنزیم باسیلوس لیکنی فورمیس آسپرژیلوس اوریزه پولولاناز
محافظت از نوزادان تازه متولد شده در مقابل اسهال عفونی به واسطه میکروبیوم مادری اسهال عفونی دومین عامل سوء تغذیه و مرگ در کودکان زیر 5 سال بوده و عموماً با E.coli یا روتا ویروس ها ایجاد می شود. تحقیقات محققان هارواد بر روی موش ها نشان داده است که بخشی از اثر محافظتی شیر مادر در مقابل عفونت نوزادان، از میکروبیوم دستگاه گوارش مادر حاصل می شود و آنتی بادی های مادری که در پاسخ به گونه های Pantoea (عضو خانواده انتروباکتریاسه) هم زیست در دستگاه گوارش مادری ساخته می شود، هم از طریق جفت و هم از طریق شیر به نوزاد منتقل می شود و نوزاد را در مقابل عفونت محافظت می کند.
سیانوباکتری‌ | سموم سیانوباکتری‌ | شکوفایی سیانوباکترها | Daphnia| سیانوباکتریوم | میگوی آب شیرین | دریاچه میشیگان | پروانه monarch | پاتوژن های قارچی سم یا دارو؟ سموم سیانوباکتری‌ها از ساکنان دریاچه‌ای کوچک در مقابل انگل محافظت می‌کند. حضور فراوان یکباره سیانو باکتری ها ( که به شکوفایی سیانوباکترها معروف است) ، هر تابستان در دریاچه Erieغربی رخ می‌دهد هم یک پدیده ناخوشایند است و هم با تولید سموم کبدی یک خطر بالقوه بهداشت عمومی محسوب می‌شود که می تواند برای انسان و حیوانات خانگی مضر باشد. اما سموم تولید شده در توده‌های سیانو باکتری ممکن است اثرات محافظتی نیز بر روی حیوانات کوچک دریاچه که از آنها تغذیه می‌کنند داشته باشد. Daphnia می تواند با مصرف سموم تولید شده توسط سیانو باکتری ها در مقابل انگل‌های قارچی مصون شود. دافنیا که معمولا به عنوان کک آبی شناخته می‌شود، و نقش کلیدی در شبکه های غذایی آب شیرین بازی می کند و یک منبع غذایی حیاتی برای بسیاری از ماهی‌ها است. مطلب کامل در سایت مهندسی علوم زیستی | سعید کارگر
تکنیک میکروسیالی | تکنیکی که باکتری های تولید کننده الکتریسیته را شناسایی می‌کند | درامد رشته بیوتکنولوژی در امریکا | بیوتکنولوژی در ایران | کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی | بورسیه دکتری بیوتکنولوژی | بیوتکنولوژی دارویی | دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی | رتبه لازم برای رشته بیوتکنولوژی ناپیوسته دکتری بیوتکنولوژی دریا | زیست فناوری | داروهای زیست فناوری | کاربرد زیست فناوری در داروسازی | داروهای زیست فناوری چه داروهایی هستند | جشنواره زیست فناوری | زیست فناوری دریایی چیست | زیست فناوری دانشگاه تهران | رتبه لازم برای رشته زیست فناوری | زیست فناوری یا سلولی مولکولی
ضدیخ طبیعی الهام بخش نگهداری باکتری ها در سرمای بیش از اندازه