کتاب بیوتکنولوژی پزشکی

تومان۱۵.۰۰۰

کتاب “بیوتکنولوژی پزشکی” یک منبع بسیار مفید و جامع برای افرادی است که تازه به مطالعه و فهم مباحث مرتبط با بیوتکنولوژی پزشکی علاقه‌مند هستند. این کتاب به صورت جامع و روان به توضیح مفاهیم و اصول پایه‌ای بیوتکنولوژی پزشکی می‌پردازد و به خواننده‌ها کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از این حوزه پیشرفته کسب کنند.

این کتاب مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی و رشته‌های مرتبط است و همچنین برای علاقه‌مندان به زمینه بیوتکنولوژی پزشکی بسیار مفید است.

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 341

حجم فایل: 8.5MB

زبان: فارسی

توضیحات

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
فصل اول: بیماری ها …………………………………………………………………………………………………………… 15
1 ( اختلالات ژنتیکی …………………………………………………………………………………………………………… 16
1 – 1 ( ناهنجاری های کروموزومی …………………………………………………………………………………………… 32
1 – 1 – 1 ( ناهنجاری های عددی کروموزوم ها ……………………………………………………………………………….. 37
1 – 1 – 2 ( ناهنجاری های ساختاری کروموزوم ها ……………………………………………………………………………. 41
1 – 1 – 3 ( ناهنجاریهای میکسوپلوئیدی ………………………………………………………………………………………. 53
1 – 2 ( اختلالات تک ژنی …………………………………………………………………………………………………….. 54
جهش در DNA چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………… 54
انواع جهش ها ………………………………………………………………………………………………………………. 58
علل ایجاد جهش ها …………………………………………………………………………………………………………. 61
مکانیسم های ترمیم DNA ………………………………………………………………………………………………….. 62
تنظیم کنترل آسیب ………………………………………………………………………………………………………… 66
1 – 3 ( اختلالات چندژنی و چند عاملی ……………………………………………………………………………………… 79
1 – 4 ( اختلالات میتوکندریایی ………………………………………………………………………………………………. 85
2 ( اختلالات بیوشیمیایی یا متابولیکی ………………………………………………………………………………………… 88
3 ( اختلالات ایمنی …………………………………………………………………………………………………………….. 89
3 – 1 ( بیماری های خودایمنی ………………………………………………………………………………………………. 90

( نقص ایمنی …………………………………………………………………………………………………………… 93
3 – 3 ( آلرژی …………………………………………………………………………………………………………………. 95
4 ( بیماری های انگلی یا عفونی ………………………………………………………………………………………………… 97
فصل دوم: تشخیص بیماری ………………………………………………………………………………………………….. 102
1 ( تشخیص بیماری مبتنی بر اسید نوکلئیک ……………………………………………………………………………….. 108
1 – 1 ( هیبریداسیون مختص به DNA ……………………………………………………………………………………… 110
1 – 2 ( هیبریداسیون مختص به آلل ……………………………………………………………………………………….. 111
1 – 3 ) PCR مختص به آلل …………………………………………………………………………………………………. 111
1 – 4 ( فناوری های توالی یابی )سکوئنسینگ( DNA ………………………………………………………………………. 114
فرآیند دی دئوکسی نوکلئوتید ……………………………………………………………………………………………. 116
تفاوت های بین ژنتیک و ژنومیکس ………………………………………………………………………………………. 123
1 – 5 ( ریزآرایه های DNA………………………………………………………………………………………………….. 126
توالی یابی RNA …………………………………………………………………………………………………………… 129
کاربردهای آزمایش ژنتیکی ……………………………………………………………………………………………….. 131
2 ( تشخیص بیماری مبتنی بر پروتئین ………………………………………………………………………………………. 134
2 – 1 ( الکتروفورز ژل ……………………………………………………………………………………………………….. 140
2 – 2 ( طیف سنجی جرمی …………………………………………………………………………………………………. 144
2 – 3 ( ریزآرایه های پروتئینی ……………………………………………………………………………………………… 145
2 – 4 ( تکنیک های ایمونولوژیکی ………………………………………………………………………………………….. 147
تست الایزا ) ELISA ) ……………………………………………………………………………………………………….. 148
وسترن بلات ………………………………………………………………………………………………………………. 153

فلوسایتومتری ……………………………………………………………………………………………………………… 154
کیت های تشخیصی ………………………………………………………………………………………………………. 158
تست تشخیصی سریع …………………………………………………………………………………………………….. 159
بیوسنسورها ……………………………………………………………………………………………………………….. 163
فصل سوم: کاربردهای درمانی بیوتکنولوژی پزشکی …………………………………………………………………………. 172
1 ( تولید بیوفارماسوتیکال ……………………………………………………………………………………………………. 172
1 – 1 ( آنتی بیوتیک ……………………………………………………………………………………………………….. 187
1 – 2 ( آنتیبادی ها ………………………………………………………………………………………………………… 189
ساختار آنتیبادی ………………………………………………………………………………………………………….. 193
برهمکنش های آنتی بادی- آنتی ژن ……………………………………………………………………………………… 197
تفاوت پلی کلونال و مونوکلونال آنتی بادی چیست؟ ……………………………………………………………………… 200
مهندسی نسل بعدی درمانهای مبتنی بر آنتی بادی ها …………………………………………………………………. 206
1 – 3 ( هورمون ها ………………………………………………………………………………………………………….. 213
1 – 4 ( واکسن ………………………………………………………………………………………………………………. 219
انواع واکسن ها …………………………………………………………………………………………………………….. 221
1 . واکسن زنده ی ضعیف شده ……………………………………………………………………………………………. 221
2 . واکسن های کاملاً کشته شده ………………………………………………………………………………………….. 222
3 . واکسن های توکسوئید …………………………………………………………………………………………………. 223
4 . واکسن های زیرواحد …………………………………………………………………………………………………… 223
5 . واکسن وکتور ویروسی …………………………………………………………………………………………………. 224
6 . آنتیبادی های ضد ایدیوتیپ …………………………………………………………………………………………… 224

7 . DNA واکسن ها …………………………………………………………………………………………………………… 226
8 . RNA واکسن ها ………………………………………………………………………………………………………… 232
2 ( ژن درمانی و سلول درمانی ……………………………………………………………………………………………….. 240
2 – 1 ( ژندرمانی …………………………………………………………………………………………………………… 240
تاریخچه ژندرمانی ………………………………………………………………………………………………………… 241
ژندرمانی و سلولهای بنیادی پرتوان القایی ) iPS ) ……………………………………………………………………….. 251
درمان با سلولهای T دارای گیرنده آنتی ژن کایمریک ) CAR-T cell ) ……………………………………………………. 252
ویرایش ژنومی توسط روش CRISPR-Cas9 ……………………………………………………………………………….. 255
مباحث اخلاقی اصلاح ژنتیکی …………………………………………………………………………………………….. 258

وضعیت حال حاضر ایران در ژن درمانی ………………………………………………………………………………….. 260 2 – 2

( سلول درمانی ……………………………………………………………………………………………………….. 261
سلول های بنیادی ………………………………………………………………………………………………………… 262

انواع سلولهای بنیادی ……………………………………………………………………………………………………. 268
1 . سلولهای بنیادی همه توان ……………………………………………………………………………………………. 268
2 . سلولهای بنیادی پرتوان ………………………………………………………………………………………………. 269
3 . سلولهای بنیادی چند توان …………………………………………………………………………………………… 279

4 . سلولهای بنیادی تک توان …………………………………………………………………………………………….. 283

جایگاه سلولهای بنیادی در پزشکی ……………………………………………………………………………………… 283
ایران؛ یکی از معدود کشورهای تولیدکنندهی سلولهای بنیادی جنینی …………………………………………………. 288
سلولهای بنیادی سرطانی چه سلولهایی هستند؟ ………………………………………………………………………. 290
1 . مدل سلول بنیادی سرطانی ……………………………………………………………………………………………. 291

2. مدل تصادفی …………………………………………………………………………………………………………… 293
3 ( مهندسی بافت و پیوند عضو ………………………………………………………………………………………………. 295
تاریخچهی مهندسی بافت و پیوند عضو …………………………………………………………………………………… 296
یک بافت از چه اجزایی تشکیل شده است ………………………………………………………………………………… 302
ویژگی های اختصاصی داربست های مهندسی بافت ……………………………………………………………………… 313
آیندهی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ایران …………………………………………………………………….. 330
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….. 333
واژه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………. 335

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب بیوتکنولوژی پزشکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *